Tổng số toàn cầu
Cập nhật lần cuối vào:
Số ca nhiễm

Số người chết

Đã phục hồi

Hoạt động

Số ca nhiễm hôm nay

Số người chết hôm nay

Nguy kịch

Các nước bị ảnh hưởng

Tổng số trong Việt Nam
Cập nhật lần cuối vào:
Số ca nhiễm

Số người chết

Đã phục hồi

Hoạt động

Số ca nhiễm hôm nay

Số người chết hôm nay

Nguy kịch

Số ca trên mỗi triệu dân

Nguồn: www.worldometers.info/coronavirus/

0/5 (0 Reviews)
Share